Az Ambassador Club Kisbér egyesületi formában működik. Az egyesület a törvényszéken történő nyilvántartásba vétell, ezen nyilvántartásba vétel napjával vált jogi személlyé. Az egyesület a társasági adó alanya, a számviteli törvény (Szt.) hatálya alá tartozó gazdálkodó.

Az egyesület a Szt. szerinti egyes egyéb szervezet. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény beszámoló készítéséről és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön kormányrendeletben foglaltak alapján teljesíti könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségét.
A beszámoló a szervezet választása alapján: egyszerűsített éves beszámoló

Az egyszerűsített éves beszámoló részei:

  • mérleg,
  • eredménykimutatás,
  • kiegészítő melléklet.

Az egyesület a beszámolót – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az Ectv. szerint hozza nyilvánosságra. E szerint a szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. E letétbe helyezési és közzétételi kötelezettséget a bírósági eljárási törvény szerint kell teljesíteni, azaz a beszámolót az OBH részére kell megküldeni.

Az Ambassador Club Kisbér, mint nyílt szervezet, úgy döntött, hogy az éves beszámolóját saját honlapján közzéteszi, és legalább 2 éven keresztül elérhetővé teszi.

Az éves beszámolókat a megfelelő évszámra kattintva lehet megtekinteni:

2012. 2013. 2014.
2015. 2016. 2017.
2018. 2019. 2020.
2021. 2022. 2023.