Néha a nagyon egyszerűnek tűnő dolgok is megmakacsolják magukat, és legnagyobb bosszúságunkra igen bonyolulttá, vagy nehézkessé válnak; az Ambassador Club Kisbér alakuló ülését meghirdető főszervezők – Kovács István és dr. Dörnyei Vendel – 12 vendéget vártak a mai napon tartandó alakuló ülésre: 1-1 főt a Nemzeti Ambassador Club Magyarország (NAC Magyarország) és a patronáló Regionális Ambassador Club Pécs képviseletében, és további 10, leendő klubtagot. Az Ambassador szervezetek képviselőin kívül azonban 6 fő jelent meg az ülésen (a többiek érthető és elfogadható indokkal kimentették magukat, jelezték távollétüket).

A 10 fő megjelenésére azért lett volna nagy szükség, mert a klub egyesületi formában kíván működni, amelynek megalakulásához minimálisan 10 fő ír elő a vonatkozó jogszabály. Ugyanakkor a Nemzetközi Ambassador Club (IAC / ACI), és vele összhangban a NAC Magyarország minimálisan 5 fővel teszi lehetővé egy Regionális Ambassador Club megalakulását.

A jelenlévők ne bonyolódtak “ügyeskedésbe” (“majd utólag aláírják a jelenléti ívet…”), nem akarták kegyes(?) hazugsággal kezdeni ambassadori életüket, ezért úgy döntöttek, hogy a klubot civil szerveződésként hozzák létre.

A szervezők közül Kovács István emelkedett elsőnek szólásra, elmondta – mintegy felvezetés jelleggel – a jelenlévőknek, hogy miként kerültek kapcsolatba az ambassadori eszmékkel, milyen módon jutottak arra a gondolatra, hogy most itt lehetünk, és egy Ambassador Club alakulásáról beszélgethetünk.

Kovács István korábbi üzleti kapcsolata során baráti kapcsolatba került dr. Kállai Sándorral, a pécsi Ambassador Club tagjával, aki mesélt a pécsiek klubéletéről, az ambassadori eszmékről. A beszélgetések vége meghívás lett, a meghívásnak pedig eleget is tett Kovács István több alkalommal, majd kétszer dr. Dörnyei Vendelt is magával vitte a pécsiek klubnapjára.

Ezeken a látogatásokon szerzett élmények hatására fogalmazódott meg a gondolat, hogy ilyen klub kell Kisbéren is. A gondolatot tett, majd rengeteg szervezőmunka követte.

A bevezetést követően Kovács István átadta a szót dr. Kállai Sándornak, az Ambassador Club képviselőjének azzal a kéréssel, hogy pár szóban ő is ismertesse az Ambassadorok működését, a szervezeti felépítést.

  • Az ismertetést követően a jelenlévők az előre meghirdetett napirendi pontok mentén folytatták munkájukat:
  • a jelenlévők kimondták az Ambassador Club Kisbér hivatalos megalakítását
  • a tagok megvitatták és egyhangúlag elfogadták az Ambassador Club Kisbér alapszabályát
  • a tagok megválasztották az Ambassador Club Kisbér elnökének Kovács Istvánt, kincstárnokának dr. Dörnyei Vendelt
  • a tagok meghatározták az Ambassador Club Kisbér éves tagdíjának mértékét, amely 10.000,- Ft/év/fő. A NAC Magyarország által meghatározott tagdíj 4.000,- Ft/év/fő, az IAC által meghatározott (50 %-os kedvezményű) tagdíj 20 €/év/fő

Farkas Győző, a NAC Magyarország képviseletében jelenlévő kincstárnoka felolvasta Héder Sándor úrnak, a NAC Magyarország elnökének hivatalos köszöntőjét, melyben az Ambassador Club Kisbér szervezetet hivatalosan a NAC Magyarország tagjának nyilvánította.

A program hivatalos részének lezárását követően az Ambassador Club Kisbér máris megkezdte a klubmunkát: a tagok egyenként elmondták életrajzukat, és azt, hogy miért, milyen gondolatokkal vágnak bele a klubéletbe, majd hosszan tartó beszélgetés kezdődött arról, hogy milyen programokat szeretnének tudni a klubban.

Az életrajzok ismertetése, a bemutatkozás megmutatta egyből, hogy mennyi értékes ember jött ma össze, és ha csak a saját hobbijukról, tevékenységükről, baráti körükben lévő érdekes emberekről szeretnének többet megtudni, akkor a programok jó félévre előre biztosítottak.

Egy szép, és egyáltalán nem könnyű úton sikerrel tette meg első lépéseit az Ambassador Club Kisbér tagsága, ahova várják a most (igazoltan) távollévőket, és velük együtt nem csak az egyesület megalakuása történhet meg, hanem – feltehetően – az ő véleményük is gazdagítani fogja a klubéletet.

[nggallery id=2]